Sykemelding

Lov om folketrygd krever at du må vurderes av en lege for å kunne bli sykemeldt. Du må derfor alltid komme på time hvis du mener du trenger en sykemelding.

Det er ikke mulig å tilbakedatere sykmelding, den kan bare dateres fra første dag du har hatt kontakt med legekontoret ang. aktuell sykdom. Dersom det ikke er kapasitet til å gi deg time samme dag må du informere om at du ønsker sykemelding slik at dette kan dokumenteres i din journal.

Barns sykdom
For fravær på grunn av barns sykdom er det et annet regelverk enn for sykemelding. Foreldrene skal da ikke ha sykemelding. Arbeidsgiver kan eventuelt be om dokumentasjon på barnets sykdom, men dette vil likevel ikke gi rett til mer enn lovens tillatte antall fraværsdager med lønn per kalenderår.