Blodprøver og Blodprøvesvar

Hei,

De som ønsker seg blodprøvesvar som ble tatt under konsultasjon, ber dere å sende oss en E- dialog melding via helsenorge for å ha svar.

På fredager er laboratoriet stingt kl. 11:30 for blodprøvetagning